Main Content

Sandberg Revisjon AS har siden starten i 1984 hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning. Internasjonalt er vi medlem av Inpact International. Nasjonalt deltar vi i en samarbeidsorganisasjon av registrerte og statsautoriserte revisorer gjennom Inpact Norge AS.

Vi har lokal forankring, nærhet til kunden og tilbyr alle typer tjenester innen revisjon og rådgivning innen våre fagområder. Våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Vi kan bidra til bedre økonomistyring og lønnsomhet hos våre kunder. Organisasjonen er bygget opp for å yte god service overfor våre kunder – kort vei til ansvarlig revisor. Vi har relevant og lang erfaring i de fleste bransjer samt stor kontaktflate i næringslivet.

Revisjon ikon

Regnskap ikon

Kalender ikon

VISJON

Vår visjon:
Det naturlige førstevalg for revisjon
og økonomisk rådgivning.

Vår misjon
Gjennom vårt verdigrunnlag skal vi gi
våre kunder de mest fordelaktige råd.

Fremtidsorientert, Oppmerksom, Kvalitetsbevisst,
Utradisjonell, Seriøs

SANDBERG TOTAL

• Revisjon av deler av regnskap –
ISA 800/85
• Forenklet revisorkontroll av regnskap –
ISRE 2400
• Revisorutarbeidelse av regnskap –
ISRS 4410
• Avtalte kontrollhandlinger –
ISRS 4400

Les mer om vårt tilbud her