Sandberg Revisjon AS har siden starten i 1984 hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning. Internasjonalt er vi medlem av Inpact International. Nasjonalt deltar vi i en samarbeidsorganisasjon av registrerte og statsautoriserte revisorer gjennom Inpact Norge AS.

Vi har lokal forankring, nærhet til kunden og tilbyr alle typer tjenester innen revisjon og rådgivning innen våre fagområder. Våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Vi kan bidra til bedre økonomistyring og lønnsomhet hos våre kunder. Organisasjonen er bygget opp for å yte god service overfor våre kunder – kort vei til ansvarlig revisor. Vi har relevant og lang erfaring i de fleste bransjer samt stor kontaktflate i næringslivet.

Selskapet eies av partnerne Erling Sandberg – registrert revisor, Arild Wangen – statsautorisert revisor, Knut Sveen – statsautorisert revisor, Einar Monsbakken – registrert revisor og Erlend Lien Sandberg – statsautorisert revisor. Selskapet har vært i sterk vekst de siste årene og har i dag 17 ansatte revisorer.

VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER

Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom skattepliktige eller tredjeparter ikke leverer pliktige opplysninger i tide. For næringsdrivende som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene. Beløpene vil være betydelig høyere enn dagens gebyrer ved forsinkelser.

» Les mer

Besøksadr:   Sandberg Revisjon AS INPACT International

  Stangevegen 34
Postadr:   Pb 4173, 2307 Hamar
Telefon:   62 55 52 00
Epost:   post@sandberg-revisjon.no
Telefaks:   62 55 52 01

NO 951 697 826 MVA
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no