Main Content

Sandberg Revisjon AS har siden starten i 1984 hatt som forretningsfilosofi å utføre lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning. Internasjonalt er vi medlem av Inpact International. Nasjonalt deltar vi i en samarbeidsorganisasjon av registrerte og statsautoriserte revisorer gjennom Inpact Norge AS.

Vi har lokal forankring, nærhet til kunden og tilbyr alle typer tjenester innen revisjon og rådgivning innen våre fagområder. Våre tjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Vi kan bidra til bedre økonomistyring og lønnsomhet hos våre kunder. Organisasjonen er bygget opp for å yte god service overfor våre kunder – kort vei til ansvarlig revisor. Vi har relevant og lang erfaring i de fleste bransjer samt stor kontaktflate i næringslivet.

BLI MED PÅ ÅRETS SANDBERG-DAG!
Aktuelle nyheter og oppdateringer for eiere, styremedlemmer, ledelse og regnskapsførere onsdag 20. desember på Scandic Hotel i Hamar.

Vi har også i år gleden av å invitere til en gjennomgang av aktuelle nyheter og temaer innen skatt, merverdiavgift, aksjelov, regnskap og bokføring. Kurset har fokus på temaer som er nyttige for eiere, styret og ledelse i selskaper.

Les mer

VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER
Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Fra 1. januar 2017 kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt dersom skattepliktige eller tredjeparter ikke leverer pliktige opplysninger i tide. For næringsdrivende som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene. Beløpene vil være betydelig høyere enn dagens gebyrer ved forsinkelser.

Les mer

Revisjon ikon

Regnskap ikon

Kalender ikon

VISJON

Vår visjon:
Det naturlige førstevalg for revisjon
og økonomisk rådgivning.

Vår misjon
Gjennom vårt verdigrunnlag skal vi gi
våre kunder de mest fordelaktige råd.

Fremtidsorientert, Oppmerksom, Kvalitetsbevisst,
Utradisjonell, Seriøs

SANDBERG TOTAL

• Revisjon av deler av regnskap –
ISA 800/85
• Forenklet revisorkontroll av regnskap –
ISRE 2400
• Revisorutarbeidelse av regnskap –
ISRS 4410
• Avtalte kontrollhandlinger –
ISRS 4400

Les mer om vårt tilbud her